ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
เขตพื้นที่การศึกษา :
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่อยู่ :
หมู่2 ถนน กาฬสินธุ์-สหัสขันธ์
ตำบล ลำปาว
อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
46000
โทรศัพท์ :
043-884104
โทรสาร :
043-88410
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :