ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองกุงศรี
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
263 ม.12
ตำบล หนองกุงศรี
อำเภอ หนองกุงศรี
จังหวัด กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
46220
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ปวช-ปวส
เว็บไซต์โรงเรียน :
-