ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
94
ตำบล สมเด็จ
อำเภอ สมเด็จ
จังหวัด กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
46150
โทรศัพท์ :
084-4002001
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ปวช-ปวส
เว็บไซต์โรงเรียน :
-