ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน สมเด็จเทคโนโลยีพณิชยการ
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
69 หมู่ที่ 12 ถนน บ้านหนองผ้าอ้อม
ตำบล หนองแวง
อำเภอ สมเด็จ
จังหวัด กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
46150
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ปวช.,ปวส.
เว็บไซต์โรงเรียน :
-