ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน อนุบาลรัตนากาฬสินธุ์
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
42 ถนน ประดิษฐ์
ตำบล กาฬสินธุ์
อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
46000
โทรศัพท์ :
043811842,043821303
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
อ1-ป6
เว็บไซต์โรงเรียน :
-