ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน อนุบาลสาธิตศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
658 ถนน อรรฆนาค
ตำบล กาฬสินธุ์
อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
46000
โทรศัพท์ :
043814725
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
อ1-อ3
เว็บไซต์โรงเรียน :
-