ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน ชาญยุทธวิทยา
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
46 ถนน อรรถเปศล
ตำบล กาฬสินธุ์
อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
46000
โทรศัพท์ :
043812521
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ม1-ม6
เว็บไซต์โรงเรียน :
-