ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน อนุบาลขวัญฤทัย
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
119 หมู่ที่ 7 ถนน นามน-หนองผ้าอ้อม
ตำบล นามน
อำเภอ นามน
จังหวัด กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
46230
โทรศัพท์ :
043867235
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
อ1-อ3
เว็บไซต์โรงเรียน :
-