ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน อนุบาลบานเย็น
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
60 หมู่ที่ 15 ถนน กมลาพิทักษ์
ตำบล กมลาไสย
อำเภอ กมลาไสย
จังหวัด กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
46130
โทรศัพท์ :
043899171-2
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
อ1-อ3
เว็บไซต์โรงเรียน :
-