ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน อนุบาลปิยวรรณ
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
68 หมู่ที่ 4 ถนน เกิดแก้ว
ตำบล กมลาไสย
อำเภอ กมลาไสย
จังหวัด กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
46130
โทรศัพท์ :
043899335
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
อ1-ป6
เว็บไซต์โรงเรียน :
-