ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน อนุบาลบุญมีวิทยา
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
3 หมู่ที่ 2 ถนน ยุวราชพัฒนา
ตำบล ร่องคำ
อำเภอ ร่องคำ
จังหวัด กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
46210
โทรศัพท์ :
043897070
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
อ1-อ3
เว็บไซต์โรงเรียน :
-