ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน เทคโนโลยีกมลาไสย
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
140 หมู่ที่ 2 ถนน ขอนแก่น-โพนทอง
ตำบล หนองแปน
อำเภอ กมลาไสย
จังหวัด กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
46130
โทรศัพท์ :
098635873
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ปวช.,ปวส.
เว็บไซต์โรงเรียน :
-