ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน ไทยเทคโนโลยีสารสนเทศเอเชีย
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
180 หมู่ที่ 15 ถนน กุฉินารายณ์-กาฬสินธุ์
ตำบล บัวขาว
อำเภอ กุฉินารายณ์
จังหวัด กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
46110
โทรศัพท์ :
043851684
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ปวช.,ปวส.
เว็บไซต์โรงเรียน :
-