ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน เพิ่มพูนพณิชยการเทคโนโลยีกาฬสินธุ์
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
144
ตำบล ยางตลาด
อำเภอ ยางตลาด
จังหวัด กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
46120
โทรศัพท์ :
043-891289
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ปวช.,ปวส.
เว็บไซต์โรงเรียน :
-