ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน เทคโนโลยีลำปาวพณิชยการ
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
79 หมู่ 4
ตำบล นาเชือก
อำเภอ ยางตลาด
จังหวัด กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
46120
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ปวช.,ปวส.
เว็บไซต์โรงเรียน :
-