ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน เทคโนโลยีสหัสขันธ์
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
หมู่1
ตำบล โนนน้ำเกลี้ยง
อำเภอ สหัสขันธ์
จังหวัด กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
46140
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ปวช.,ปวส.
เว็บไซต์โรงเรียน :
-