ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน มัธยมวัดเบญจมบพิตร
เขตพื้นที่การศึกษา :
สพม. เขต 1
ที่อยู่ :
ถ.ศรีอยุธยา
แขวง เขตดุสิต
เขต ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
10300
โทรศัพท์ :
022814050
โทรสาร :
022819208
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
-