ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน วัดน้อยนพคุณ
เขตพื้นที่การศึกษา :
สพม. เขต 1
ที่อยู่ :
หมู่1 ถ.พระราม 5
แขวง เขตดุสิต
เขต ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
10300
โทรศัพท์ :
022435305,
โทรสาร :
022437088
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
-