ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
เขตพื้นที่การศึกษา :
สพม. เขต 1
ที่อยู่ :
หมู่12 ถ.ศิริพงศ์
แขวง ข. พระนคร
เขต พระนคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
10200
โทรศัพท์ :
022227881,
โทรสาร :
022217881
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
-