ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน วัดสังเวช
เขตพื้นที่การศึกษา :
สพม. เขต 1
ที่อยู่ :
-
แขวง บ้านบาตร เขตป้อมปราบ
เขต พระนคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
10100
โทรศัพท์ :
026292509
โทรสาร :
026292509
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
-