ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน บ้านท่าแฉลบ
เขตพื้นที่การศึกษา :
สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่ :
หมู่9 ถนน จุลบรรพต
ตำบล บางกะจะ
อำเภอ เมืองจันทบุรี
จังหวัด จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
22000
โทรศัพท์ :
0 -3939-12
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
http://202.143.143.227/