ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน สฤษดิเดช
เขตพื้นที่การศึกษา :
สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่ :
หมู่ ถนน เทศบาล 1
ตำบล วัดใหม่
อำเภอ เมืองจันทบุรี
จังหวัด จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
22000
โทรศัพท์ :
0 -3931-11
โทรสาร :
039311169
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
?http//www.School.obec.