ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน บ้านเขาตั้ง
เขตพื้นที่การศึกษา :
สพป.กระบี่
ที่อยู่ :
หมู่8 ถนน กระบี่ใหญ่-โพธิ์เรียง
ตำบล กระบี่น้อย
อำเภอ เมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่
รหัสไปรษณีย์ :
81000
โทรศัพท์ :
075624208
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
school.obec.go.th/kaota