ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน บ้านคลองม่วง
เขตพื้นที่การศึกษา :
สพป.กระบี่
ที่อยู่ :
หมู่2
ตำบล หนองทะเล
อำเภอ เมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่
รหัสไปรษณีย์ :
81000
โทรศัพท์ :
075644192
โทรสาร :
075644192
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
http://school.obec.go.th