ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน บ้านนานอก
เขตพื้นที่การศึกษา :
สพป.กระบี่
ที่อยู่ :
หมู่11 ถนน เพชรเกษม
ตำบล กระบี่น้อย
อำเภอ เมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่
รหัสไปรษณีย์ :
81000
โทรศัพท์ :
075621267
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
http://school.obec.go.th