ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน เชียงรายวิทยาคม
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
52,108 ถนน อุตรกิจ
ตำบล เวียง
อำเภอ เมืองเชียงราย
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57000
โทรศัพท์ :
053711320,
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
อ1-ม6
เว็บไซต์โรงเรียน :
-