ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน ปิติศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
377/1 ถนน บ้านใหม่
ตำบล ริมกก
อำเภอ เมืองเชียงราย
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57000
โทรศัพท์ :
053750888
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ตอ-ป6
เว็บไซต์โรงเรียน :
-