ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน อนุบาลร่วมใจ
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
345 ซอยร่วมใจ ถนน สันคอกช้าง
ตำบล รอบเวียง
อำเภอ เมืองเชียงราย
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57000
โทรศัพท์ :
053713318
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
อ1-อ3
เว็บไซต์โรงเรียน :
-