ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน อนุบาลฉัตรมงคล
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
222 หมู่ที่ 10
ตำบล บ้านดู่
อำเภอ เมืองเชียงราย
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57000
โทรศัพท์ :
053793113,
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
อ1-อ3
เว็บไซต์โรงเรียน :
-