ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน มารีย์รักษ์เชียงราย
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
376 ถนน เกาะทอง
ตำบล รอบเวียง
อำเภอ เมืองเชียงราย
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57000
โทรศัพท์ :
053717849
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ตอ-อ3
เว็บไซต์โรงเรียน :
-