ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน อนุบาลบัณฑิตศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
268 ถนน สันโค้งน้อย
ตำบล เวียง
อำเภอ เมืองเชียงราย
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57000
โทรศัพท์ :
053711188
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
อ1-ป6
เว็บไซต์โรงเรียน :
-