ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน สันติวิทยา
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
46 หมู่ที่ 19 ถนน พหลโยธิน
ตำบล รอบเวียง
อำเภอ เมืองเชียงราย
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57000
โทรศัพท์ :
053713497,
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
อ1-ม6
เว็บไซต์โรงเรียน :
-