ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน อนุบาลเด็กก้าวหน้า
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
609 หมู่ที่ 14 ถนน รอยพระบาท
ตำบล รอบเวียง
อำเภอ เมืองเชียงราย
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57000
โทรศัพท์ :
053756315-
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
อ1-อ3
เว็บไซต์โรงเรียน :
-