ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน อนุบาลหวานใจ
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
200 ซอย 3 ถนน เวียงชัย-เวียงเชียงรุ้ง
ตำบล เมืองชุม
อำเภอ เวียงชัย
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57210
โทรศัพท์ :
053662142
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
อ1-อ3
เว็บไซต์โรงเรียน :
-