ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน อนุบาลศุภลักษณ์
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
369 หมู่ที่ 1 ซอยชิตะวัน ถนน เวียงชัย-บ้านเหล่า
ตำบล เวียงชัย
อำเภอ เวียงชัย
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57210
โทรศัพท์ :
012885204
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ตอ-ม3
เว็บไซต์โรงเรียน :
-