ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน โปลิเทคนิคเชียงราย
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
391 ถนน เวียงชัย-หนองหลวง
ตำบล เวียงชัย
อำเภอ เวียงชัย
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57210
โทรศัพท์ :
053662484
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ปวช.,ปวส.
เว็บไซต์โรงเรียน :
-