ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน อาชีวศึกษาแม่สาย
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
7 ถนน พหลโยธิน
ตำบล เวียงพางคำ
อำเภอ แม่สาย
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57130
โทรศัพท์ :
053709292
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ปวช.
เว็บไซต์โรงเรียน :
-