ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรพิกุลแม่สาย
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
247 หมู่ 3
ตำบล แม่สาย
อำเภอ แม่สาย
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57130
โทรศัพท์ :
0-5316-614
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ปวช-ปวส
เว็บไซต์โรงเรียน :
-