ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
838 หมู่ 1
ตำบล ริมกก
อำเภอ เมืองเชียงราย
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57100
โทรศัพท์ :
0-5202-047
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ปวช-ปวส
เว็บไซต์โรงเรียน :
-