ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน วิรุณบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีเชียงราย
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
หมู่ที่ 6
ตำบล ป่าอ้อดอนชัย
อำเภอ เมืองเชียงราย
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57000
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ปวช-ปวส
เว็บไซต์โรงเรียน :
-