ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน ชัยศิษย์บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
230/1 หมู่ที่ 10
ตำบล เวียง
อำเภอ เชียงของ
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57140
โทรศัพท์ :
053791512
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ปวช.,ปวส.
เว็บไซต์โรงเรียน :
-