ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน อิสลามบูรณศาสน์
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
32/1 หมู่ที่ 8 ถนน คู้-คลองสิบ
แขวง คลองสิบ
เขต หนองจอก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
10530
โทรศัพท์ :
02-9886781
โทรสาร :
02-9887295
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
-