ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน ฮาซานันเอี๊ยะซาน(ภักดีธรรม)
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
35 หมู่ที่ 1 ถนน เลียบวารี
แขวง โคกแฝด
เขต หนองจอก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
10530
โทรศัพท์ :
02-9890311
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
-