ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน ศาสนวิทยา
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
31 หมู่ที่ 9 ถนน มิตรไมตรี
แขวง หนองจอก
เขต หนองจอก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
10530
โทรศัพท์ :
02-5431226
โทรสาร :
02-5431229
ระดับชั้น :
ม1-ม3
เว็บไซต์โรงเรียน :
-