ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน อันวารุ้ลอิสลาม
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
60 ซอยนานาอุปถัมภ์ ถนน พระราม 9-เพชรบุรี(เพชรพระราม)
แขวง บางกะปิ
เขต ห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
10320
โทรศัพท์ :
02-318-875
โทรสาร :
02-314-421
ระดับชั้น :
อ1-ม3
เว็บไซต์โรงเรียน :
-