ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน สอนศาสนาศาสนูปถัมภ์
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
15/28 หมู่ที่ 1 ถนน ศรีนครินทร์
แขวง หนองบอน
เขต ประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
10260
โทรศัพท์ :
02-3308639
โทรสาร :
02-3308640
ระดับชั้น :
ม1-ม3
เว็บไซต์โรงเรียน :
-