ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน สตรีมารดาพิทักษ์
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
108 หมู่ที่ 5
ตำบล จันทนิมิต
อำเภอ เมืองจันทบุรี
จังหวัด จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
22000
โทรศัพท์ :
039-311038
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ป1-ม6
เว็บไซต์โรงเรียน :
-