ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน ประดิษฐ์ศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
6/1 ถนน โลกะกะคิน
ตำบล ท่าใหม่
อำเภอ ท่าใหม่
จังหวัด จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
22120
โทรศัพท์ :
039-431158
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
อ1-ม3
เว็บไซต์โรงเรียน :
-