ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน ยอแซฟวิทยา
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
113 ถนน ศรีนวดิตถ์
ตำบล ท่าใหม่
อำเภอ ท่าใหม่
จังหวัด จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
22120
โทรศัพท์ :
039-431232
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
อ1-ม3
เว็บไซต์โรงเรียน :
-