ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน สุดแสวงวิทยา
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
59/1 หมู่ที่ 3
ตำบล ทุ่งเบญจา
อำเภอ ท่าใหม่
จังหวัด จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
22170
โทรศัพท์ :
039-395482
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
อ1-ป6
เว็บไซต์โรงเรียน :
-